OOC

Chování

„Slušné a reprezentativní chování“ – Neznamená to jenom v rámci RP ale i celkové vaše chování. Pokud se budete chovat nepřípustně budete ze sboru okamžitě vyhozeni a podle stupně chování zabanováni, proto vám dopředu říkám aby jste se nechovali neadekvátně

Vysílačka
 • Na vysílačce můžete být pouze pokud jste ve službě
 • Na vysílačce rozdává rozkazy nejvyšší hodnost
Chat

Jakožto člen PD nevidíte a ani nijak nereagujete na Blackmarket


IC

Hodnosti
 • Máte povinnost poslouchat nejvyšší přítomnou hodnost ve městě. Pokud to není v rozporu se zákonem.
 • Při přijetí do PD vám bude přidělen odznak který si dáte před své jméno na aplikaci Discord (vzor: [01xx] ARO)
Policejní stanice a její okolí
 • Všichni policisté mají klíče ode všech dveří na stanici, kromě kanceláře šéfa PD a jeho zástupce – Vstup do těchto kanceláří je povolen pouze s povolením šéfa PD nebo zástupce.
 • Vchodové dveře jsou otevřené pořád. Dveře zamykejte pouze tehdy když jdete jako poslední policista ze služby.
 • Parkoviště vedle PD je určeno pouze vozidlům PD. Veškerá civilní vozidla budou odtažena. Civilní vozidla mohou parkovat na parkovišti před budovou PD
Uniforma
 • Uniforma vám bude přidělena při přijmutí do policejního sboru
 • Každá hodnost má svoji vlastní uniformu
 • Jste povinni nosit uniformu vždy když jste ve službě
 • Při povýšení vám bude přidělena jiná uniforma
 • Je přísný zákaz používání zásahové uniformy na běžnou hlídku
 • Na uniformě se nachází kamera která nahrává v HD kvalitě video i zvuk (nutno zapnout při vstupu do služby)
Služební vozidlo
 • Vaše první služební vozidlo vám bude přiděleno po přijetí do policejního sboru
 • Je přísně zakázáno měnit barvu vozidla
 • V autě jsou nainstalovány přední i zadní kamery které nahrávají v HD kvalitě
Loupež/vykrádání
 • Při loupeži velí nejvyšší hodnost ve městě, pokud se nerozhodne jinak
 • Jste povinni uposlechnout každý rozkaz, který není protizákonný
 • Nejvyšší hodnost určí jednoho vyjednavače a ten s pachateli vyjednává přes CHAT
 • Jednání probíhá tak aby rukojmímu nebylo ublíženo na zdraví
 • Pokud je to možné tak se k loupeži dostanete v zásahovém oblečení
Práva člena policejního sboru
 • Nosit zbraň v případě platného ZP
 • Při podezření civilistu podrobit dechové zkoušce na alkohol nebo na drogy
 • Odebrat občanovi jednotlivé průkazy při opakovaném porušování zákonů, pravidel a předpisů
 • Podezřelého můžete spoutat (omezení osobní svobody) na 30 minut, než se vyřeší situace – omezení není zatčení tudíž nemusíte sdělovat práva
 • Být povýšen či odměněn za kvalitní práci
 • Požádat civilistu o prokázání totožnosti bez podání důvodu
Zákazy
 • Při porušení těchto zákazů hrozí okamžité vyhození z policejního sboru
 • Dělat jakoukoliv nelegální činnost
 • Zneužívat práva policisty pro svůj prospěch
 • Prodávat majetek policejního sboru
 • Vykonávat službu v civilním vozidle

Práva která sdělujeme při zatýkání (Miranda)

"Máte právo nevypovídat. Vše, co řeknete, může být u soudu použito proti vám. Máte právo na jeden telefonát. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit bude vám přidělen. Máte právo na jídlo a pití. Porozuměl jste svým právům?"